Online User سوالات دروس پایه ی ششم

سوالات دروس پایه ی ششم
در اینجا برای شما نمونه سوالاتی در رابطه با پایه ی ششم ابتدایی میگذارم

بسم الله الرحمن الرحیم
نمونه سوالات درس ششم
2-1فعالیت مهم کشاورزی را بنویسید؟زراعت و باغداری.
2-زراعت یعنی چی؟زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه،حداکثر تا یکسال محصول میدهند مانند جو.
3-باغداری یعنی چی؟یعنی کشت و پرورش نهال درختان که بعد از گذشت یک یا چند سال محصول میدند مانند درخت خرما.
4-خوراک روزانه و غذلی اصلی مردم کشور ما چیست؟گندم و برنج.

5-گندم به چند شکل کشت میشود؟ان ها را بنویسید.2 شکل،بهاره و پاییزه.

6-کشت چه چیزی در همه ی استان های ما رایج است؟کشت گندم.


7-بیش از نیمی از برنج کشور ما در چه استان هایی تولید میشود؟در استان های شمالی.


8-برنج در چه شرایط اب و هوایی رشد میکند؟در نواحی مرطوب و نسبتا معتدل.


9-سه گروه از مهم ترین گیاهان زراعی را بنویسید؟غلات،حبوبات و محصولات جالیزی.


10-بعد از غلات مهم ترین منبع غذلیی چیست؟حبوبات.


11- چند محصول جالیزی را نام ببرید؟گوجه هندوانه خیار و بادمجان.


12-یکی از روش های نو در کشاورزی را بنویسید؟ایجاد گلخانه یا یک محیط مصنوعی برای کشت گیاهان.


13-چرا ما میتوانیم در گلخانه هر محصولی را در هر فصلی کشت کنیم؟زیرا اب و هوای گلخانه ئ گرما و نور و رطوبت را خودمان با دستگاه های مختلفت متناسب با نوع محصول تنظیم میکنیم.


14-کشت گلخانه ای در مقایسه با سایر کشت ها از نظر صرفه جویی در چه مصرفی بهتر است؟آب.


15-در گلخانه چه چیزی کشت میکنند؟ انواع میوه ها سبزیجات و قارچ ها و یا گل های زینتی.


16-چند محصول سردسیری را بنویسید؟ هلو زرد الو و البالو.


17- چند محصول گرمسیری را بنویسید؟پسته و خرما.


18-بعضی از چه نوع محصولاتی به خارج از کشور صادر میشود؟بعضی از محصولات گرم سیری مثل خرما و پسته.


19-کشاورزان پس از برداشت،باید محصول خود را به دست ...مشتری...برسانند.


20-ایا می شود بعضی از محصول ها را در سرد خانه نگهداری کنیم؟بلی.


نمونه شوالات درس هفتم


1- انرژی به چه به چه شکلی در طبیعت وجود دارد؟به شکل های گونا گون.


2-کشور ما از بزرگترین داندگانمنابع ...نفت...و...گاز...در جهان است.


3-سوخت های فسیلی چون نفت و گاز یک میراث....طبیعی...هستند.


4-چند سال طول میکشد تا نفت و گاز در زیر زمین تشکیل شود؟میلون ها سال.


دانشمندان معتقدند که نفت چگونه به وجود می اید؟انان معتقدند بر اثر انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریا های قدیمی به وجود امه است.


5- نفت چگونه تشکیل میشود؟بر اثر انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی این مواد در بین لای های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی در طی میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند.


6-علاوه بر نفت و گاز بیشترین انرژی که ما از ان استفاده میکنیم چیست؟برق.


7-بیشتر برق مورد نیاز ما از چه طریقی تولید میشود؟از طریق سوزاندن نفت و گاز در نیروگاه ها برق تولید میشود.


8-سوخت های فسیلی چیست؟به زغال سنگ،نفت و گاز و مشتقات ها و نظیر گازوئیل و بنزین سوخت های فسیلی می گویند.


9-برق حرارتی چگونه تولید میشود؟در نیروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسیلی اب را به بخار تبدیل میکنند و با فشار بخار اب توربین ها را به حرکت در می اورند و برق تولید میشود.


10-برق ابی چگونه تولید میشود؟با بستن سد بر روی رود های پر اب و با استفاده از فشار اب ذخیره شده توربین ها را به حرکت در می اوردن و برق تولید یشود.


11-چند درصد برق کشور ما برق حرارتی است؟%85


12-چند درصد برق کشور ما ابی است؟%15


13-درصد سوخت ما سوخت فسیلی است؟%86


14-چند درصد سوخت های ما انرژی های نو را تشکیل میدهد؟%6


15-چند درصد سوخت ما را انرژی هسته ای تشکیل میدهد؟%8


16-بیشتر منابع نفت ایران در...غرب...و...جنوب غربی...ذخیره شده است.


منابع نفتی کشور در کدام استان هاست؟ استان کرمانشاه واستان خوزستان و خلیج فارس.


17-اولین چاه نفت ایران چند سال پیش و در کجاحفر شد؟حدود100سال پیش در مسجد سلیمان در خوزستان.


18-نفت خام پس از استخراج از طریق...لوله ها...به پالایشگاها منتقل میشود.


19-بیشتر منابع گاز ایران از...جنوب...و...شمال شرقی...به دست می اید.


20-استان هایی که دارای منابع گاز هستند را بنویسید؟خوزستان،بوشهر،هرمزگان و خراسان رضوی.


21-استان هایی که در شمال شرقی دارای گاز هستند را بنویسید؟خراسان رضوی.


22-استان هایی که در جنوب دارای منابع گاز هستند را بنویسید؟خوزستان ،بوشهر و هرمزگان.


23-ایران دارای چند شبکهی گاز رسانی است؟1شبکه.


24.صادرات و واردات چه چیزی بزرگترین تجارت در جهان است؟گاز.


25- پول صادرات نفت چه میشود؟ در فعالیت های مختلف  کشور استفاده میشود.


نمونه سوالات درس هشتم


1-به چه منابعی غیر قابل نجدید می گویند؟به موادی که با استخراج تمام می شوند.


2-سوخت های ...فسیلی...مهم ترین منابع مصرف انرژِ در دنیای امروز است.


3- سوخت های فسیلی در کجای زمین وجود دارند و چند سال طول میکشد تا تشکیل شوند؟در اعماق زمین وجود دارند و میلیون ها سال طول می کشد تا تشکیل شوند.


4-انرژی های نو چیست؟انرژی است که تمام نمی شود و همواره میشود از انها استفاده کرد.


5-برای چی امروزه همه ی کشور ها در تلاشند که سوخت های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند؟برای این که میلیون ها سال طول میکشد تا سوخت های فسیلی تشکیل شود.


6-چند نوع انرژی نو را بنویسید؟آب،باد،خورشیدی.


7-کشور ما از...آفتاب...خوبی برخوردار است.


8-از انرژِی خورشیدی چه استفاده هایی می توان کرد؟از انرژی خورشیدی می توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد.


10-ایا میتوان از انرژی خورشیدی انرژی الکتریکی تولید کرد؟بلی.


11-یک نیروگاه بادی و یک نیروگاه خورشیدی را بنویسید؟نیروگاه بادی منجیل و نیروگاه خورشیدی یزد.


12-چگونه می توان از باد انرژی الکتریکی به دست اورد؟با انرژی باد می توان توربین  ها را به حرکت در اورد و به این ترتیب انرژی الکتریکی تولید میشود.


13-انرژی هسته ای چگونه پدید می اید؟انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتم های بعضی ازعناصرمثل اورانیوم پدید میاید.


14-در کشور ما کدام استان دارای معادن اورانیوم است؟استان یزد.


15-ایا انرژی هسته ای قابل تجدید است؟چرا؟خیر.چون روزی معادن ان تمام میشود.


16-یک فرق مهم انرژی هسته ای را با سایر انرژی ها را بنویسید؟تولید انرژی ان بیش تر از سایر انرژی است.


17-یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن چند بشکه نفت انرژی تولید میکند ؟12000بشکه.


18-در ایران نیروگاه اتمی در...بوشهر...ساخته شده است.


19-در ایران میخواهند از انرژ هسته ای چه چیزی تولید کنند؟برق.


20-برچسب انرژی چند رنگ دارد؟هفت رنگ.


21-در وسیله ای که ما می خریم هر چه فلش ان به سمت رنگ ...سبز پررنگ...نزدیک تر باشد ان وسیله بهتر است.


22- به ساعت7تا 11شب ،ساعت...پیک...یا...اوج بار...میگویند.


نمونه سوالات درس نهم


1-دین اسلام از چه سرزمینی طلوع کرد؟عربستان.


2-مبدا تاریخ مسلمانان چیست؟هجرت پیامبر از مکه به مدینه.


3- پیامبر حکومت اسلامی رو در کجا تشکیل دادند؟در مدینه.


4- پس از رحلت پیامبر مسلمانان اسلام را در کجا گسترش دادند؟در خارج از سبه جزیرهی عربستان.


5-پیشرفت های علمی مسلمانان به چند گروه تقسیم میشود؟ان ها را نام ببرید؟2دسته ظهور و گسترش اسلام و شگوفایی علوم و فنون.


6-دین اسلام در بین ملت های مختلف با ...فرهنگ...و...آداب...و...رسوم...متفاوت گسترش یافت.


7-چرا مسلمانان  در زمینه های مختلف پیشرفت کردند؟چون مسلمانان تحت تاثیر قران و تعالیم دینی اسلام که به تفکر و اموخت علم اهمیت زیادی میداد.


8-به تدریج سرزمین های اسلامی به کانون...علمی...جهان تبدیل شد.


9-...ایرانیان...سهم بسیار بزرگی در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی داشتند.


10-یک مسلمان مهندس را نام ببرید؟اسماعیل جزری.


11-زکریای رازی و او علی سینا در چه زمینه ای شهرت جهانی دارند؟زکریای رازی و او علی سینا درپزشکی شهرت جهانی دارند.


12-کلمه ی شیمی از کلمه ی...کیمیاگری...گرفته شده است.


13-رازی و جابر ابن حیان در چه زمینه ای شهرت جهانی دارند؟رازی و جابر ابن حیان در شیمی شهرت جهانی دارند.


14-اسماعیل جزری در چه قرنی زندگی می کرد؟در قرن ششم هجری.


15-معروف ترین مهندس مسلمان را نام ببرید؟اسماعیل جزری.


16- مسلمانان چرخاب یا...چرخ اب کشی...را اختراع کرده بودند.


17-چرخاب در جهاب به چرخ...ایرانی...معروف است.


18-دو ریاضی دان معروف ایرانی را نام ببرید؟خوارزمی و خیام.


19- ابوعلی سینا در چند سالگی تمام قران را اموخته بود؟ابوعلی سینا در10سالگی تمام قران را اموخته بود.


20.خوارزمی و خیام در باره ی چه چیزی مطالب جدیدی مطرح کردند؟خوارزمی و خیام در باره ی اعداد حل کردن مسائل ریاضی و اشکال هندسی مطالب جدیدی مطرح کردند.


21- چرخاب در چه مسیری نصب میشد ؟از چرخاب برای چه چیزی استفاده میکردند؟چرخاب در مسیر رود خانه ها نصب میشدند و از ان ها برای اابیاری و اب کشی استفاده می کردند.


22-نام مهم ترین کتاب ابو علی سینا را بنویسید؟مهم ترین کتاب او قانون نام دارد.


23-رازی کتاب معروفی درباره ی نقش ...غذا...در سلامتی و درمان بیماری ها نوشته است.


24- رازی دارو های خود را بر روی چه چیزی آزمایش میکرد؟او ابتدا ان ها را بر روی حیوانات آزمایش میکرد.


موضوعات مرتبط: اجتماعی
[ شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ ] [ ۱۶:۱۳ بعد از ظهر ] [ امیررضا سلیمانی ]
درباره وبلاگ

من امیررضا سلیمانی هستم از مشهد امیدوارم وبلاگم براتون خوب باشه.

در اینجا برای شما سوالاتی درباره ی دروس پایه ی ششم ابتدایی میگذارم.

امیدوارم تونسته باشم کار شمارو برای سوال در اوردن راحت تر کرده باشم.

این سوالاتی که من در می آرم همش از متن کتابه اگه هم سوالی بود که شما در داخل متن کتاب پیداش نکردین بهم ایمیل بدید و سوال رو برام بفرستید تا شماره ی صفحه رو براتون ایمیل کنم.
amir.sl313@yahoo.com

لطفا نظر های خودتونو در رابطه با وبلاگ بهم بگین.خوش حال میشم نظراتتونو ببینم.
امکانات وب

Powered by WebGozar

<-PostCategoryId-> <-PostCategory->

قارتال آنلاین - ابزار هدایت به بالای صفحه

قارتال آنلاین - ابزار و قالب وب

قارتال آنلاین - ابزار امتیازدهی 5 ستاره ای

قارتال آنلاین - ابزار و قالب وب